Tõstamaa rannarahva projekti ja raamatu esitlus

Selgitused Tõstamaa aleviku veevärgi kohta

Selgitused Tõstamaa aleviku veevärgi kohta.

Seoses vee kvaliteedi osas tekkinud küsimustega, anname alljärgneva selgituse.

Tõstamaa aleviku veevärgi vesi on Terviseameti pideva järelevalve all. Analüüse võetakse kinnitatud kontrollkava järgi ning analüüside tulemused on leitavad internetist (http://vtiav.sm.ee/frontpage/show?id=731&active_tab_id=JV).

Kõigi analüüsitud näitajate osas vastab Tõstamaa aleviku veevärgi vesi Sotsiaalministri 24. september 2019. a määrusele nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“.

Oleme teadlikud, et vaatamata sellele on mõnedes piirkondades veega ikkagi probleeme. Kõige probleemsemad kohad on tupiktrasside lõpud. Probleem seisneb selles, et vähese tarbimuse korral jääb suur hulk vett mõnes trassi osas seisma ja kaotab oma kvaliteedi. Samuti võib kvaliteedi halvenemist põhjustada vananenud torustik, nii maa-alune kui ka majasisene.

Probleeme põhjustas ka kloorilahuse valmistamiseks kasutatava kloori vahetus.  Uue kloori tarnija andmetel on kõik väga hea, kloor puhastab vee ega lase tekkida süsteemi biokilet (sültjas lima) ning eemaldab ka juba olemasoleva biokile. Tegelik reaalsus kujunes teiseks. Vesi omandas ebameeldiva lõhna ja mõnedes piirkondades ka kollaka värvuse. Tänaseks oleme probleeme põhjustanud kloori lisamise lõpetanud. Vajadusel lisame siiani kasutuses olnud naatriumhüpokloritit.

Vabandame kõigi klientide ees, kellele on põhjustatud ebameeldivusi.

OÜ Sufe

Maria talu kontserdisaalis

Jaanitulele!

Tõstamaa Tuuled mai 2021

Pärnu Postimees kirjutab

Postkontor avatud

Loe edasi….

Tõstamaa Tuuled – aprill 2021

Näitus

Käsitöö Pood avatud

Rohevahetus

RäimeWest jääb ära

Tõstamaa Tuuled – märts 2021

Näitus

Tehnoülevaatus

T.Ü.V Mauri OÜ teostab laupäeval, 3. aprilllil traktorite (ka ATV-d) ja nende haagiste tehnilist ülevaatust järgmistes kohtades: Pootsi – 10.00 (Pootsi poe esine parkla); Seliste – 10.30 (Seliste külatoa kõrval olev parkla); Tõstamaa – 11.15 (Tõstamaa poe esine parkla). Hind traktoril 25.-€ ja haagisel 15.-€ Info telefonil 5666 3491