Pärnu linna ideekorje

Hoo sai sisse Pärnu linna üldplaneeringu koostamine. Esimese asjana lükkame käima ideekorje, kuhu ootame pärnakatelt ettepanekuid! ✍Palun pane kirja arvamused ja ettepanekud, too välja probleemid ja kitsaskohad❗️ 31. märtsini siin: https://bit.ly/35Z2ojr. Koostatav üldplaneering hõlmab tervet omavalitsust ehk Pärnu keskuslinna ning Paikuse, Audru ja Tõstamaa osavaldasid.